За Јо-Ан Тим

Кои сме ние?

Нашата компанија се занимава со изработка и проектирање на котли за парно греење, водовод и одвод, изработка на печки на пелети од сопствено производство.

Долгогодишното искуство од 20 години на полето на греење можат да го потврдат и задоволните клиенти. Печките на пелети кои што почнавме да ги изработуваме се со добар квалитет и добар дизајн и за истите имаме обезбедено 24 часовен сервис.

За топол дом во ладните зими дозволете да се погрижиме и направиме вашите проблеми со обезбедување на топол дом и дрва за греење изчезнат.